Wie zijn wij

De boerderij is eigendom van Riet en Sijtze Torpstra en Marijke en Wim van Leeuwen. Riet en Sijtze hebben een gezin met 3 volwassenen kinderen en Marijke en Wim hebben een gezin met 2 kinderen. Zij hebben in 2011 de boerderij gekocht en na een grondige verbouwing gereed gemaakt om er te wonen en zorg te bieden.

De zorgboerderij kent 2 zelfstandige opvangwoningen en 2 woonhuizen.

Riet en Sijtze coördineren in de opvangwoning aan de voorkant van de boerderij de zorg rondom kortdurend/langdurigverblijf voor volwassenen met een psychosociale/psychiatrische beperking.
Riet heeft de opleiding maatschappelijk werk gedaan en heeft jarenlange ervaring in het werken met deze doelgroep.

Marijke en Wim zijn eindverantwoordelijken van de 24 uurszorg/wonen voor volwassenen met een indicatie voor beschermd wonen vanuit de GGZ en WLZ aan de achterkant van de boerderij en in de verbouwde hooiberg. Tevens bieden zij de mogelijkheid voor dagbesteding. 

We vinden onze inspiratie in christelijke waarden zoals gastvrijheid en dat ieder mens uniek en waardevol is en er mag zijn.

We willen zorg verlenen vanuit bovengenoemde visie en dat houdt voor ons concreet in dat we vanuit een respectvolle benadering samen tot een op maat gesneden zorgpakket willen komen. Binnen de mogelijkheden van de aangeboden zorg heeft de wens van de zorgvrager prioriteit. We gaan samen op zoek, rekening houdend met de beperkingen, om te kijken naar wat er mogelijk is zodat de deelnemer een plek mag ervaren van herstel, zingeving en comfort.