Ontwikkelingen

Toen we in 2011 de boerderij aankochten, was het in eerste instantie de bedoeling dat aan de voorkant de zorg zich zou concentreren op tijdelijk verblijf voor volwassenen met een psychiatrische beperking.
Aan de achterkant was het de bedoeling om te starten met dagopvang voor volwassenen en logeeropvang voor kinderen. De eerste jaren was er sprake van beperkte dagopvang.
Het accent lag toen met name op de kinderopvang wat zich concentreerde vooral in het weekend en in de vakanties.

We hadden als zussen de intentie om (gedeeltelijk) samen de zorgboerderij vorm te geven, maar door allerlei ontwikkelingen en verschillende doelgroepen zijn we uiteindelijk twee zelfstandige eenheden geworden op één locatie. Gaandeweg raakten ook de mannen meer betrokken bij de zorg.
Zo ontstonden na verloop van tijd twee zelfstandige bedrijven en werd de naam aangepast van Yovel naar Yovel-van Leeuwen en Yovel-Torpstra. 

Yovel-van Leeuwen ging vanwege allerlei zorgontwikkelingen stoppen met de kinderopvang en ontwikkelde het zorgaanbod van logeeropvang voor kinderen, naar wonen voor volwassenen met een beschermd wonen indicatie vanuit de GGZ of WLZ.
In 2016 werd de hooiberg verbouwd met daarin twee appartementen en een dagbestedingsruimte.
In de boerderij werden de kamers aangepast naar zelfstandige woonruimte voor volwassenen.
Deze bewoners doen de dagbesteding meestal op de boerderij zelf. Zo zijn er dieren, is er een moestuin en een kreatieve ruimte.

Tijdelijk verblijf bij Yovel-Torpstra ontwikkelde zich al vrij snel tot langdurig verblijf, soms vanwege lange wachtlijsten elders, maar ook door veranderde zorgbehoefte van de deelnemers.
Incidenteel is er nog beperkte mogelijkheid voor tijdelijk verblijf.

De doelgroep volwassenen met een psychische/psychiatrische beperking is hetzelfde bebleven. We noemen het langdurig verblijf in plaats van wonen omdat wonen een meer permanent karakter suggereert.Bij al deze deelnemers is er sprake van een GGZ indicatie, wat sowieso vaak een tijdelijk karakter heeft. 
Vanwege onze kleinschaligheid, vindt de dagbesteding grotendeels plaats op externe plekken in de omgeving.
Dit is iets wat we ook stimuleren vanwege de participatie gedachte en ter voorkoming van "teveel gesetteld" worden.

Op beide locaties is er een gemeenschappelijke huiskamer wat de onderlinge verbinding versterkt en waar ook de maaltijden genuttigd worden.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.