De zorg

We bieden concreet aan:

  •     24 uurszorg/wonen voor volwassenen (Yovel - van Leeuwen)

  •     Dagopvang/dagbesteding voor volwassenen

  •     Kortdurend of langdurig verblijf voor volwassenen (Yovel - Torpstra)

  •     Ambulante begeleiding/ondersteuning voor volwassenen