Ambulant

Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ambulante zorg in de vorm van ondersteunende begeleiding in de thuissituatie.

Contactpersoon Riet Torpstra (06-53808613)