Wie zijn wij

De boerderij is eigendom van Riet en Sijtze Torpstra en Marijke en Wim van Leeuwen. Riet en Sijtze hebben een gezin met 3 volwassenen kinderen en Marijke en Wim hebben een gezin met 2 kinderen. Zij hebben in 2011 de boerderij gekocht en na een grondige verbouwing gereed gemaakt om er te wonen en zorg te bieden.

De zorgboerderij kent 2 zelfstandige opvangwoningen en 2 woonhuizen.

Riet en Sijtze coördineren in de opvangwoning aan de voorkant van de boerderij de zorg rondom logeeropvang/tijdelijk verblijf/overbruggingszorg voor volwassenen met een psychosociale/psychiatrische beperking. Riet heeft de opleiding maatschappelijk werk gedaan en vele jaren ervaring in het werken met deze doelgroep.

Marijke en Wim coördineren de 24 uurszorg/wonen voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme in de andere opvangwoning aan de achterkant van de boerderij. Tevens bieden zij de mogelijkheid voor dagbesteding. Marijke heeft een opleiding inrichtingswerk gedaan en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van verstandelijk beperkten in woonvoorzieningen en logeeropvang voor kinderen/jongeren met autisme en/of hechtingsstoornis.

We vinden onze inspiratie in christelijke waarden zoals gastvrijheid en dat ieder mens uniek en waardevol is en er mag zijn.

We willen zorg verlenen vanuit bovengenoemde visie en dat houdt voor ons concreet in dat we vanuit een respectvolle benadering samen tot een op maat gesneden zorgpakket komen. We willen daarbij de wens van onze gast een eerste prioriteit geven. Rekening houden met de beperkingen van onze gasten, daarbinnen gaan we samen op zoek naar wat er mogelijk is zodat onze gast een plek ervaart van herstel, zingeving en comfort.