Kort Verblijf

 De logeeropvang (tijdelijk verblijf) is bedoeld voor mensen met een psychiatrische/ psychosociale beperking die tijdelijk de behoefte hebben om ergens anders te zijn. Dit kan zijn vanwege een crisissituatie/time-out/overbruggingszorg of andersoortige omstandigheden waarbij tijdelijke opvang gewenst is en/of vanwege ontlasten van mantelzorgers. Afgestemd op de behoefte, wens en noodzaak wordt er een zorgaanbod gedaan binnen de mogelijkheden die er zijn.

Als richtprijs wordt het persoonsgebonden budget (PGB) gehanteerd. Hiervan kan worden afgeweken.

Contactpersoon Riet Torpstra (06-53808613)